www.WCF.de 

koty rasowe
koty rasowe
koty rasowe

 

Burmistrz Koluszek
i Stowarzyszenie Koty Rasowe - członek World Cat Federation
zapraszają na 
Międzynarodowe Wystawy Kotów Rasowych i Światowy Dzień Kota
18 i 19 lutego 2023 w godzinach 10:00 - 17:00.
!!! 2 x 2 certyfikaty !!!
Koluszki, hala OSiR - ul. Ludowa 2.
Podczas Gali ŚDK nastąpi przyznanie tytułu "Kociarz Roku 2022".
 
Wystawy pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka.
Podczas wystawy zostanie przyznany tytuł "Zwycięzca Polski SKR - Koluszki 2023" dla kota, zwycięzcy dwu dni wystawy.
 
Bezpłatny wstęp dla dzieci i młodzieży do lat 18 i dla seniorów powyżej 65 roku życia, cena biletu 10,- PLN.

 

Zaproszeni sędziowie *:

Prezydent WCF Anneliese Hackmann (DE)

1 Viceprezydent WCF Wojciech Albert Kurkowski (PL)

2 Viceprezydent WCF Yan Lavrentyev (LV)

Karsten Hufschmidt (DE)

Mateusz Jędrzejewski (PL)

 

* skład sędziów może ulec zmianie.

 

Informacje o wystawach: http://wystawy.skr.org.pl/ 

Info about the shows: http://wystawy.skr.org.pl/en/

 

 

Miejsce wystawy / Show place

Hala OSIR, ul. Ludowa 2, 95-040 Koluszki, Polska / Poland. 

Środek Polski, doskonały dojazd samochodowy i kolejowy (150 metrów od dworca PKP).

 

 

 

Parkingi:

Możliwość rozpakowania auta pod halą, bez możliwości parkowania.

Parking zarezerwowany dla wystawców: Targowisko Miejskie (rynek) w Koluszkach - około 300 metrów od hali.

Teren w bliższej okolicy - bez gwarancji miejsc postojowych.

 

 

Hotele: www.booking.com

 

 

WARUNKI WETERYNARYJNE.

 1. Koty przywiezione na wystawę muszą być zdrowe, czyste i zadbane, przygotowane do wystawy, mieć przycięte pazury. 
 2. Nie są przyjmowane na wystawę: kotki karmiące i kotki w ciąży; koty z amputowanymi pazurami; koty ślepe i koty głuche.
 3. Obowiązkowe są szczepienia na choroby wirusowe kotów (kocie katary i panleukopenia) wykonane nie wcześniej, niż 2 lata (730 dni) i nie później, niż 14 dni przed wystawą. 
 4. Wszystkie koty muszą posiadać wszczepiony, czytelny mikroczip.  
 5. Szczepienia przeciwko wściekliźnie wymagane są od kotów z zagranicy. 
 6. Koty białe wszystkich ras muszą posiadać atest słuchu BAER/BAEP potwierdzający, że nie są głuche.
 7. Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień lub paszportu kota oraz zaświadczenie weterynaryjne kota wystawione na najpóźniej na 3 dni przed wystawą. 
 8. Jeśli w trakcie przyjmowania na wystawę, bądź w trakcie wystawy, odpowiedzialny za nią lekarz weterynarii stwierdzi u któregoś kota objawy chorobowe (na przykład wirusowej, bakteryjnej, grzybiczej czy pasożytniczej), takiemu kotu, razem z innymi kotami należącymi do tego samego wystawcy, należy odmówić przyjęcia na wystawę, w związku z czym muszą one zostać natychmiast usunięte z hali wystawowej.
 9. Koty niespełniające warunków weterynaryjnych i nieumieszczone w katalogu wystawowym, koty chore lub posiadające pasożyty nie będą wpuszczone na teren wystawy, ich właścicielom w takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów za zgłoszenia na wystawę.

 

VETERINARY CONDITIONS.

 1. Cats brought to the exhibition must be healthy, clean and well-groomed, prepared for the exhibition, and have their claws trimmed.
 2. Are not admitted to the exhibition: nursing and pregnant cats; cats with amputated claws; blind cats and deaf cats.
 3. It is compulsory to vaccinate cats against viral diseases of cats (catarrh and panleukopenia) not earlier than 2 years (730 days) and not later than 14 days before the exhibition.
 4. All cats must have an implanted, legible microchip.
 5. Vaccination against rabies is required from foreign cats.
 6. White cats of all breeds must have a BAER / BAEP hearing certificate confirming that they are not deaf.
 7. During the veterinary inspection, it is obligatory to present the vaccination book or the cat's passport and the cat's veterinary certificate issued no later than 3 days before the exhibition.
 8. If, during admission to the exhibition, or during the exhibition, the veterinarian responsible for it finds disease symptoms (for example, viral, bacterial, fungal or parasitic) in a cat, that cat, along with other cats belonging to the same exhibitor, should be refused admission to the exhibition, therefore they must be immediately removed from the exhibition hall.
 9. Cats that do not meet the veterinary conditions and are not included in the exhibition catalog, sick cats or cats with parasites will not be admitted to the exhibition area, their owners in such cases will not be entitled to reimbursement of costs for entries to the exhibition.

 

Regulamin wystawowy SKR / SKR Show Rules:

 http://skr.org.pl/regulamin-wystawowy 

 

 

Kopiowanie treści w całości lub fragmentach zabronione. Opisy ras pochodzą z książki "RASY KOTÓW" wydanej przez Oficynę Wydawniczą MULTICO oraz z zasobów internetowych.

 

 

Biuro SKR:

Stowarzyszenie Koty Rasowe.

Skrytka pocztowa 23. 97-425 Zelów.

Kierownik Biura SKR, pan Maciej Sowiński

tel. 539 999 537e-mail: biuro@skr.org.pl

 


NIP:  526 290 49 98
REGON: 140348111
KRS:  0000246372

facebook