www.WCF.de 

koty rasowe
koty rasowe
koty rasowe

SKR powstało w roku 2005 po likwidacji najstarszej powojennej organizacji felinologicznej działającej w Polsce - SHKRP,

od roku 2008 jesteśmy zarejestrowani jako pełnoprawni członkowie World Cat Federation pod numerem: PL-194

 

www.WCF.de 

 

 

 

SKR zrzesza hodowców i miłosników kotów, organizuje wystawy i pokazy kotów rasowych,

wystawia, honorowane na całym świecie, rodowody i prowadzi Ksiegi Hodowlane kotów rasowych.

Współpracujemy z jednostkami naukowymi zajmującymi się badaniami nad zdrowiem i genetyką kotów,

współpracujemy z organizacjami zajmującymi się walką z bezdomnością zwierząt towarzyszących i pomocą dla kotów bezdomnych.


 

Od czasu powstania naszego Stowarzyszenia do roku 2022 Prezesem i współzałożycielką SKR
była Pani Anna Surowiecka,
której serdecznie dziękujemy za lata pracy na rzecz Stowarzyszenie Koty Rasowe!
 
 
Od 16 czerwca 2022 prezesem SKR jest międzynarodowy sędzia felinologiczny i 1. Viceprezydent WCF,
a także Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Ochrony Zwierząt (2020-2023)
 Pan Wojciech Albert Kurowski.
 
 
______________________________________________________________________________________________________________
 
 

Wiadomości i ogłoszenia SKR.

27.04.2024.

Uprzejme zawiadamiamy, e Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Koty Rasowe “SKR” odbdzie się w dniu
17 maja 2024 roku o godz. 11:00 w pierwszym terminie i o godz. 11:30 w drugim terminie. 

Miejsce zebrania: 00-621 Warszawa, ul. Nowy wiat 33 lokal 13.

 

18.02.2024.

Zarząd Stowarzyszenia Koty Rasowe serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczyniki się do kolejnego sukcesu w organizacji Międzynarodowych Wystaw Kotów WCF i obchodów Światowego Dnia Kota, jakie miały miejsce w Koluszkach w dniach 10 i 11 lutego 2024.

 

Ogromne podziękowania składamy na ręce Burmistrza Koluszek, jego wspaniałych Współpracowników z Urzędu Miasta i Gminy oraz Dyrekcji i Pracownikom Miejskiego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Koluszkach.

 

Bardzo dziękujemy naszemu Generalnemu Sponsorowi wystaw firmie Ewenement dystrybutorowi karm dla kotów Sanabelle i dla psów Bosch.

 

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom i partnerom w akcjach bezpłatnego czipowania zwierząt, firmie dbającej o identyfikacje i bazy danych zwierząt zarejestrowanych - Safe Animal.

 

Serdecznie dziękujemy naszym wszystkim sponsorom, stoiskom, stewardom, lekarzom weterynarii, stodentkom z SGGW, obsłudze technicznej i tym wszystkim, którzy wzięli udział w naszych wydarzeniach.

 

Tegoroczne ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Kota odbyły się tydzień wcześniej, co w niczym nie zmniejszyło ich atrakcyjności. Już w piątek przed wystawami w pięknym dworku Biblioteki Publicznej w Koluszkach odbył się wernisaż prac Iwony Magdziarskiej-Olesińskiej pt. “Jak pies z kotem - a jednak kot”, prace artystki można podziwiać do 27 lutego 2024.

 

Na wystawę zgłoszono 169 kotów z wielu krajów Europy za co serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom! Oceny dokonywali międzynarodowi sędziowie WCF; Prezydent WCF Anneliese Hackmann (Niemcy), Skarbnik WCF Cornelia Hungerecker (Niemcy), 1 Vice-prezydent WCF Albert Kurkowski (Polska), Fabrice Calmes (Francja) i Kamil Kolczyński (Polska). Gościliśmy także studentów z Litwy i Węgier. Wystawa odbyła się w klimacie lat ’20 o ’30 ubiegłego wieku, co wielu uczestników wystawy podkreśliło wspaniałymi kostiumami, dodało to wystawie niezapomnianej atmosfery, za co raz jeszcze dziękujemy.

 

W sobotni wieczór odbyła się Gala Światowego Dnia Kota, w której brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta i SKR oraz wystawcy i zaproszeni goście. W czasie Gali odbyły się już po raz 18. wybory “Kociarza Roku”, tytuł ten w tym roku otrzymała firma PetRepublic. Licytacje plakatu z autografem Pani Prezydent WCF oraz pięknego obrazu autorstwa Pana Piotra Tatarowskiego pt. “Dzień Kota” pozwoliły zgromadzić 1550,- PLN, za które SKR w ramach akcji “Rasowce - dachowcom” zakupiło karmę dla kotów ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi. Serdecznie dziękujemy artyście, że szlachetnie zgodził się przekazać nam bezpłatnie swoją piękną i cenną pracę.

 

Dziękując zapraszamy do naszego Stowarzyszenia, gdzie można uzyskać dokładne informacje na temat członkostwa w SKR i naszych planów związanych z kolejnymi imprezami celebrującymi pasję i miłość do kotów.

 

Zarząd Stowarzyszenia Koty Rasowe

 

07.01.2024.

Przypominamy o opłacie za tegoroczne składki członkowskie. Kwotę w wysokości 80,- PLN  prosimy wpłacać konto nr: 54 1160 2202 0000 0005 4054 3487 .

 

03.01.2024.

Serdecznie zapraczamy na nasze Międzynarodowe Wystawy Kotów - KOLUSZKI 2024. Informacje na stronie: https://wystawy.skr.org.pl/ 

 

02.02.2024.

Przypominam wszystkich hodowcom, że do 20 stycznia 2023 r. należy złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym PIT-6 za 2023 r. Deklaracja PIT-6 przeznaczona jest dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, np. hodowla kotów rasowych.

 

01.07.2023.

WZC SKR podjęło uchwałę o braku opłat za rejestrację kotów w SKR przy przerejestrowywaniu kotów i hodowli z innych organizacji felinologicznych WCC.

 

01.07.2023.

Informujemy, e  podczas Walnego Zebranie Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Koty Rasowe “SKR” i wyborów uzupełniajcych 2 członków Zarzdu SKR, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2023 ukonstytuował się Zarząd SKR w składzie:

 

Zarząd (od 16.06.2023.)

 

Prezes:

 

Wojciech Albert Kurkowski 

 

prezes@skr.org.p

 

Sekretarz:

 

Oleksandr Neroda

 

sekretarz@skr.org.p

 

Skarbnik:

 

Mariusz Teodorowski

 

skarbnik@skr.org.p

 

Członek Zarządu:

 

Katarzyna Fiszdon

Maria Werner

 

 

31.05.2023.

 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
i uzupe
łniajce wybory do Zarzdu Stowarzyszenia Koty Rasowe.

 

Uprzejme zawiadamiamy, e Walne Zebranie Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Koty Rasowe “SKR” i wybory uzupełniajce 2 członków Zarzdu SKR odbdzie się w dniu
16 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w pierwszym terminie i o godz. 13:30 w drugim terminie. 

Miejsce zebrania: 00-621 Warszawa, ul. Nowy wiat 33 lokal 13.

 

Informujemy, e w drugim terminie zebranie bdzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynnoci zastrzeonych do kompetencji walnego zebrania bez wzgldu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 

Proponowany porzdek zebrania.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodnicz
cego zebrania.
3. Stwierdzenie wa
noci zebrania.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór protokolanta.
6. Przyj
cie porzdku zebrania.
7. Sprawozdanie z dzia
łalnoci Zarzdu.
8. Sprawozdanie hodowlane.
9. Sprawowanie finansowe i przedstawienie bilansu.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja.
12. Zatwierdzenie bilansu i udzielenie absolutorium Zarz
dowi. 13. Wybory uzupełniajce do Zarzdu SKR (2 osoby).
14. Ukonstytuowanie Zarz
du.
15. Wolne wnioski i ich rozpatrzenie.
16. Zako
czenie zebrania.

 

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich. Prawo głosu posiadają tylko członkowie posiadajcy zapłacone na bieżąco składki, w tym składkę za rok 2023.

 

Prezes Wojciech Albert Kurkowski.

 

 

07.03.2023.

Informacje dotyczące rejestracji nieuznanych ras bezwłosych.

Zgodnie z uchwałą przyjetą przez Generalne Zebranie WCF w 2022 roku, z dniem 01.01.2023 zmieniły się przepisy dotyczące uznawania i rejestracji ras kotów posiadających więcej niż jedną mutację. Rejestracja kociąt z miotów po rodzicach z różnymi mutacjami, np. rasa naga i rasa z wywiniętymi uszami typu "curl" może być rejestrowana (w Księdze Eksperymentalnej "RX") jedynie jako XHL - nieuznana rasa bezwłosa, niezależnie od tego czy kocięta z takiego skojarzenia maja uszy proste czy wywinięte. W klubach WCF nie rejestruje się kotów "Elf" gdyż jest to rasa nieuznana przez WCF, ani żadną z organizacji należących do WCC.

 

28.02.2023.

Nostryfikacja rodowodów następuje wyłacznie po przesłaniu oryginalnego rodowodu do Kierownik Biura SKR.

 

Informujemy, że pan Hubert Grabowski zrezygnował z funkcji Sekretarza Zarządu SKR, funkcję tę przejął z dniem dzisiejszym pan Oleksandr Neroda.

 

14.02.2023.

Informujemy, że pani Marzanna Wasyłeczko zrezygnowała z funkcji skarbnika i członka Zarządu SKR z dniem 14.02.23.

 

05.01.2023.

Adres naszej siedziby uległ zmianie. Nowy adres: 00-621 Warszawa, ul. Nowy Świat 33 lokal 13.

Adres biura SKR pozostaje bez zmian!

 

30.12.2022

Uruchomione zostały zgłoszenie elektroniczne na Miedzynarodowe Wystawy Kotów - Koluszki, 18 i 19.02.2023. http://wystawy.skr.org.pl/ 

 

28.12.2022.

Podczas Walnego Zebrania Członków WCF jakie odbyło się w Essen w dniach 19-21.08.2022 przegłosowano między innymi następujące zmiany, obowiązują od 01.01.2023.
- Kitten Ring podzielono na 2 części – Kitten (kocięta od 3 do 6 miesięcy) oraz Junior (kocięta 6-10 miesięcy).
- Wprowadzono obowiązek wpisu numeru czipa kota we wszystkich oficjalnych dokumentach: rodowodach, dokumentacji wystawowej, dyplomach, etc.
- Uznana została wstępnie nowa rasa – Transylvanian (kot transylwański) (WEMS: TRA-non).
- Flaxen gold (WEMS: v ) to nowa odmiana barwna rozjaśnionych kotów brytyjskich złocistych z wyraźnie jaśniejszymi łapami, brzuchem i brakiem lub zanikającym obramowaniem nosa.
- Zmieniono standardy ras: OSH, OSL, SIA i BAL.
- Za publikacje w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji ponownie mogą być prowadzone postępowania Komisji Dyscyplinarnej wobec klubów, hodowców i sędziów, asystentów itd.
- Wprowadzono zakaz krzyżowania kotów obarczonych dwiema różnymi mutacjami, np: elf, dwelf, bambino, itd.

 

14.11.2022.

Bardzo prosimy wszystkich hodowców zarejestrowanych w SKR o kontakt z Biurem SKR biuro@SKR.org.pl celem aktualuzacji danych dotyczących hodowli. Tylko zaktualizowane do dnia 31.03.2023, dane dotyczace hodowców SKR, będą publikowane na oficjalnej stronie SKR.

 

11.11.2022.

Nowy numer telefonu: 539 999 537

Kierownik Biura SKR, pan Maciej Sowiński.

 

10.11.2022. 

Nowy adres Biura SKR.

Stowarzyszenie Koty Rasowe.

Skrytka pocztowa 23. 

97-425 Zelów.

 

09.11.2022.

Od dnie dzisiejszego SKR posiada nowe logo, autorem którego jest pan Marek Grodzicki.

Poprzednie logo, będące jeszcze kontynuacją działalnosci XIV Oddziału SHKRP pozostanie w naszej pamięci, jednak ze wzgledu na nieuregulowane kwestia praw autorskich postanowiliśmy go nie uzywać.

 

03.11.2022

Informujemy, że już niebawem dokumentacja SKR wystawiana będzie przez nowego pracownika biura. 

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz SKR, adres mailowy biura nie ulega zmianie, nowy numer telefonu do biura SKR zostanie opublikowany niebawem.

Mamy nadzieję, że pomimo chwilowych trudności związanych ze zmianą obsługi biurowej SKR, będziemy mogli już wkrótce zapewnić Członkom SKR doskonalszy serwis i profesjonalną obsługę. 

 

30.10.2022.

Informujemy, że w dniach 18 i 19 lutego 2023 odbędą się dwie dwucertyfikatowe Międzynarodowe Wystawy Kotów Rasowych organizowane przez SKR w Koluszkach. Wystawy odbędą się w ramach ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Kota. Hala wystawy mieści się około 150 metrów od dworca w Koluszkach, wygodny dojazd zarówno autem jak i pociągiem (około 50 minut z Warszawy i około 30 minut z Łodzi). Planujemy wiele atrakcji, doskonały skład sędziowski, miłą atmosferę, a w sobotni wieczór przewidujemy smaczną dla ciała i ducha Galę podczas, której przyznany zostanie tytuł "Kociarz Roku". Więcej informacji niebawem.

 

08.09.2022.

Nowe numery kont bankowych.

UWAGA od dnia 08.09.2022 zmienione zostały numery kont bankowych SKR.

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na rzecz naszego Stowarzyszenia na konto:

Konta bankowe:

PLN: 54 1160 2202 0000 0005 4054 3487

lub w walucie

EURO: 77 1160 2202 0000 0005 4059 3707

 

Kod BIC/SWIFT banku Millenium: BIGBPLPW

 

13.07.2022.

Zarząd SKR poszukuje pracownika biura SKR.

 

Warunki pracy:

- praca administracyjno-biurowa,

- permanentna obsługa Członków Stowarzyszenia Koty Rasowe,

- praca przed komputerem,

- praca zdalna w domu.

Zakres zadań:

- koordynacja prac biura SKR,

- prowadzenie dokumentacji SKR, w tym obsługa Ksiąg Rodowodowych, dyplomów, certyfikatów, itd,

- prowadzenie korespondencji Stowarzyszenia,

- dyżury telefoniczne 2 razy w tygodniu po 3 godziny.

Wymagania niezbędne:

- dyspozycyjność,

- znajomość podstaw felinologii, przepisów SKR i WCF,

- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

znajomośćjęzyka angielskiego na poziomie komunikatywnymznajomośćjęzyka angielskiego na poziomie komunikatywnymWymagania dodatkowe:

- kominikatywność i uśmiech,

- doskonała znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

- umiejętność obsługi stron internetowych i kont w mediach społecznościowych.

Apanaże:

- praca na umowę zlecenie lub na część etatu,

- służbowy komputer, telefon, drukarka,

- możliwość otrzymwyania dodatkowych prac na rzecz SKR poza zakresem obowiązków.

 

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie do dnia 31.08.2022 maila ze swoim CV pod adres sekretarz@skr.org.pl

 
____________________________________________________________________
 
06.07.2022.

Zarząd SKR z żalem zawiadamia o śmierci naszego kolegi, Międzynarodowego Sędziego WCF Miro Jarmuszewskiego

Wyrazy współczycia przesyłamy rodzinie i przyjaciołom.

R.I.P. drogi Miro.

 

____________________________________________________________

 

20.06.2022.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Koty Rasowe

które odbyło się w dniu 16 czerwca 2022 roku wybrane zostały nowe władze SKR.

 

____________________________________________________________

 

Aktualizacja danych osobowych

Prosimy Członków SKR o aktualizację danych osobowych, a w szczególności adresów e-mail co znacznie ułatwi Państwu kontakt z naszym biurem. Dane można aktualizować wypełniając formularz elektroniczny: Aktualizacja danych osobowych 

 

Rodowody organizacji niezrzeszonych w WCC

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Koty Rasowe jako pełnoprawny Członek World Cat Federation (PL-0194), nie honoruje rodowodów wystawionych przez kluby i organizacje niezrzeszone w World Cat Congress - WCC. Honorujemy i nostryfikujemy wszystkie rodowody sygnowane przez federacje zrzeszone w WCC, są to między innymi: WCF, FIFe, TICA, CFA i inne. Nie istnieje możliwość zarejestrowania w Stowarzyszeniu Koty Rasowe kota z rodowodem wystawionym przez organizację felinologiczną nie objętą patronatem uznanej przez WCC międzynarodowej federacji felinologicznej. Prosimy o sprawdzanie autentyczności rodowodów. Kluby członkowskie WCF są wymienione na oficjalnej stronie WCF, gdzie są także wymienione organizacje pod patronatem i kontraktowe. Federacje felinologiczne będące członkami WCC są udostępnione na stronie World Cat Congress. W razie pytań prosimy o kontakt.

Info: www.worldcatcongress.org 

 

Hodowla kotów rasowych, należy do działów specjalnych produkcji rolnej i na podstawie art. 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późnniejszymi zmianami) podlega opodatkowaniu.

Przypominamy, że zgodnie z terminami podanymi przez Urzędy Skarbowe, każdego roku należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zgodnym z miejscem zamieszkania hodowcy deklarację podatkową PIT-6 (działy specjalne produkcji rolnej) za rok następny, informującą o prowadzeniu hodowli kotów. Opodatkowaniu podlega stado podstawowe (kotki hodowlane i kocury hodowlane).

 

 

Kopiowanie treści w całości lub fragmentach zabronione. Opisy ras pochodzą z książki "RASY KOTÓW" wydanej przez Oficynę Wydawniczą MULTICO oraz z zasobów internetowych.

 

 

Biuro SKR:

Stowarzyszenie Koty Rasowe.

Skrytka pocztowa 23. 97-425 Zelów.

Kierownik Biura SKR, pan Maciej Sowiński

tel. 539 999 537e-mail: biuro@skr.org.pl

 


NIP:  526 290 49 98
REGON: 140348111
KRS:  0000246372

facebook