Zgłoszenie na wystawęflaga-polski (0 kB)
Prosimy o zgłaszanie przywiezienia własnej klatki, brak zgłoszenia uniemożliwi organizatorom umieszczenie klatki na sali wystawowej.
proszę o klatkę SKR własna klatka


OPŁATY:

PRZELEWY KRAJOWE:                                                                               PRZELEWY ZAGRANICZNE:

Stowarzyszenie Koty Rasowe                                                 Stowarzyszenie Koty Rasowe

ul. Boya Żeleńskiego 4                                                            ul. Boya Żeleńskiego 4

00-621 Warszawa ul. Boya Żeleńskiego 4                              00-621 Warszawa

PKO BP 60 1020 5561 0000 3902 0002 7078                        IBAN. PL 60 1020 5561 0000 3902 0002 7078

                                                                                                 Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Opłatę za wystawę prosimy wpłacać konto bankowe do dnia 10.03.2018r.
Nie ma możliwości przyjmowania wpłat gotówkowych bezpośrednio na wystawie.Życzymy sukcesów wystawowych.

1.POTWIERDZAM PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZONYCH DANYCH KOTA, AKCEPTUJĘ REGULAMIN WYSTAWY ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr.101, poz.926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zorganizowania niniejszej wystawy. Jest mi wiadomym, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Koty Rasowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Boya Żeleńskiego 4, oraz że mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.Wystawca po odebraniu dokumentów wystawowych i po kontroli weterynaryjnej proszony jest o sprawdzenie prawidłowości wpisu zgłoszonego kota do katalogu, ewentualne nieprawidłowości prosimy zgłosić w sobotę do sekretariatu wystawy.

3.Przyjęcie kota na wystawę zostanie potwierdzone przez organizatora w oddzielnym emailu. Prosimy upewnić się, że wprowadzone informacje kontaktowe (email) są poprawnie podane w zgłoszeniu.

4.Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do uiszczenia opłaty za udział kota w wystawie również w przypadku jego absencji. ( § 7 REGULANIM WYSTAWOWY SKR).

5.Po 10.03.2018r. nie ma możliwości wycofania kota z wystawy, oraz nie ma możliwości zamiany kota.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO NIEPRZYJĘCIA KOTA NA WYSTAWĘ BEZ PODANIA PRZYCZYNY( § 20 REGULANIM WYSTAWOWY SKR).

* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione/zaznaczone.

UWAGA: Jeżeli po wciśnięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" nie wyświetliła się informacja z podziękowaniem wypełnienia zgłoszenia, to przejrzyj formularz i wypełnij lub zaznacz pozycje oznaczone gwiazdką, po czym ponownie wciśnij przycisk "Wyślij zgłoszenie".